BG / FR / EN
Alliance Agricole
Алианс Агрикол-АЛАГ - За нас

За нас

"Алианс Агрикол - АЛАГ" е създадена в град Ямбол през 1991 г.

Р
азположена в сърцето на развит селскостопански район в Югоизточна България, фирмата е сред първите, поставили началото на традиционното днес за страната производство на водоплаващи.

­Повече от четвърт век, ние от „Алианс Агрикол – АЛАГ” изграждаме, обновяваме и модернизираме своята производствена структура, за да гарантираме на клиентите си предвидимост, сигурност, регулярност и високо качество на предлаганите продукти
.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014- 2020

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИ РАЙОНИ“

Управляващ орган Министерство на земеделието, храните и горите

ПРОЕКТ: „Безвъзмездна финансова помощ за покупка на автоматична опаковъчна машина“ ПРОЕКТ: „Безвъзмездна финансова помощ за покупка на автоматична опаковъчна машина по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. за изпълнението на одобрен проект 28/04/2/0/00018/16.08.2018г. – Покупка на машина“

Стойност на проекта: 195 471.34 лв.
Размер на одобрената субсидия: 97 735.67 лв.
Начало на проекта: 16.08.2018г.
Изпълнението на настоящия проект ще подпомогне земеделския производител чрез подобряване качеството, характеристиките и преработката на хранителните продукти.

БЕНИФИЦИЕНТ: „Алианс Агрикол – АЛАГ“ ООД ­