BG / FR / EN
Alliance Agricole
Алианс Агрикол-АЛАГ - Дейност и производство

Дейност и производство

Основна дейност на фирма "Алианс Агрикол - АЛАГ" ООД е производството на угоен дроб, месо и термично преработени продукти от патици и гъски.

Производственият комплекс на фирмата се намира в село Окоп, в близост до град Ямбол и е разположен на 6 000 кв.м. закрита площ, като включва: Птицекланица, Цехове за разфасоване, пакетиране, термична преработка и консервиране.

Цех­ за преработка на перушина ­подготвя суровина за производителите ­на пух и пухени изделия.

Завод за комбиниран фураж и Зърнобаза осигуряват отглеждането и угояването на патици и гъски, организирано в специализирани ферми, собственост на "Алианс Агрикол - АЛАГ" ООД и разположени в различни населени места на територията на Ямболски район.

Производственият капацитет на "Алианс Агрикол - АЛАГ" ООД е 800 000 бр. птици годишно.

Птицекланицата и преработвателното предприятие са изградени в пълно съответствие със световните ­стандарти и са едни ­от най-добрите съоръжения от този вид в България.

Предприятието е сертифицирано по Международен Стандарт за одит на качеството и безопасността на хранителните продукти IFS Food Version 7.

Актуален сертификат от последен одит - 09.01.2023Въведени са добри производствени практики и­ НАССР система с утвърдени правила за контрол върху качеството и пълна проследяемост на крайния продукт.

Традиционните пазари на "Алианс Агрикол - АЛАГ" ООД са България, Франция и други страни от Европейската общност. Наши клиенти са големи преработвателни предприятия, търговски вериги за хранителни стоки, дистрибутори на едро, ресторанти и др.

Фирма „Алианс Агрикол – АЛАГ” ООД предлага широка гама охладени, замразени и термично преработени продукти от патици под търговската си марка „Патеса”.

­